Cjenovnik

Cjenovnik rezervnih djelova se može mijenjati više puta u toku godine.

Odaberite preuzimanje cjenovnika rezervnih delova u Excel ili PDF formi:

(aktuelan cjenovnik od: 1. januara 2018.)

Cenovnik

© BSC-Servis, Podgorica 2024, sva prava zadržana